Kvalitet

Vi sørger for rett kvalitet i alle ledd gjennom høy kompetanse i vårt mål om å levere førsteklasses tjenester til våre kunder.

Pålitelighet

Vi skal gjennom gode rutiner og solide prosesser sørge for rettidige og sikre leveranser av våre tjenester til våre kunder.

Åpenhet

Vi oppnår tillit og godt samarbeid gjennom åpenhet om hvordan vi arbeider med å levere tjenester til våre kunder.

Entreprenørskap

Vi skaper tidsriktige og effektive løsninger for våre kunder igjennom vår kunnskap om innovasjon, økonomi og forretningsdrift.

ECIT- Economics & IT


Ecit står for "Economics & IT" og det er nettopp dette vi er spesialister på.
Vi vet at fremtiden innen forretningsstøtte, som regnskap, lønn og IT, ikke kan løses effektivt hver for seg. Man trenger en helhetlig og samlet tilnærming til de funksjonene i bedriften som støtter produksjon og leveranse. Det er da man blir mest mulig effektiv og skaper best mulig kvalitet på arbeidet.

Entreprenørdrevet
Ecit er entreprenørdrevet, ettersom mer enn 70% av selskapet eies av de opprinnelige gründerne og eierne i datterselskapene. Dette er mennesker med lokal forankring, lokal kjennskap til markedet og ekte engasjement for kundene. 

Morgendagens beste partner for outsourcing
Vår ambisjon er å skape morgendagens beste partner for outsourcing av tjenester knyttet til kundenes IT-, økonomi- og administrasjonsfunksjoner. Vi hjelper våre kunder med å etablere prosesser og rutiner internt, med å utføre arbeidet i henhold til krav fra kunder, ansatte og myndigheter, og vi leverer systemer og software som passer den enkelte kunde.

Sterk vekst
Ecit Group er i dag overkant av 1.000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark, og er i sterk veks
t og et har stort fagmiljø innen Regnskap, IT- tjenester og forretningssystemer.