Dine Økonomer
© Copyright 2015 Dine Økonomer AS, C.J. Hansens vei 13, 2007 KJELLER, Tlf: 63 81 99 37

En regnskapsfører du ønsker å overlate ansvaret til

Velkommen til Dine Økonomer!
Vi er 14 medarbeidere som har bred erfaring og formell kompetanse innen økonomi og ledelse fra forskjellige selskaper og bransjer. Vi velger hensiktsmessige systemer og løsninger til en hver tid, og bygger nettverk av fagkompetanse. Vi tilrettelegger våre rutiner og rapporter til deg slik at du får best mulig oversikt, og regnskapet blir et nøyaktig styringsverktøy. Det er viktig for oss å være en trygg og lønnsom samarbeidspartner for deg.