Rådgivning med bred erfaring og god kompetanse!

Våre konsulenter har lang erfaring fra forskjellige bransjer og høy kompetanse innenfor økonomi, lønn, HR og ledelse. Gjennom vårt engasjement og god rådgivning kan vi bistå med tiltak som vil ha stor verdi for din virksomhet. Du får satt ditt tallgrunnlag i system og får råd om hvordan du kan utnytte de muligheten som finnes til å skape lønnsomhet og vekst, eller 

Se forbedringspotensialer og nye muligheter, både på kort og lang sikt, sammen med oss!

Gode resultater og tett oppfølging

Sammen kan vi utarbeide en plan hvor vi utfyller virksomhetens målsetninger og behov, både på kort og lang sikt. Våre kunder får en fast kontaktperson som raskt vil svare på henvendelser, som da er med på å skape et godt samarbeid og sterke resultater basert på tett kontakt og god oppfølgning.

Rådgivning økonomi

Vi har konsulenter med meget god kompetanse som dekker alle områder innenfor økonomi. Våre konsulenter benytter seg av en kombinasjon av fagkompetanse og erfaring fra mange forskjellige bedrifter og bransjer for å gi deg den aller beste rådgivningen.

Rådgivning lønn og HR

Våre lønnskonsulenter kombinerer fagkompetanse og erfaring innen bedriftsledelse, administrasjon, regnskap og lønn med kostnadseffektive og teknologiske løsninger.

Det er ingen tvil om at lønn og HR er områder som krever spesialisering. Våre konsulenter i lønnsteamet jobber kun med personaladministrasjon og lønnsproduksjon, og har dette som sin kjernevirksomhet. Konsulentene har spesialkompetanse og lang erfaring med typiske personaladministrative oppgaver rundt ansettelse, arbeidsavtaler, oppsigelser, nedbemanninger og andre personalutfordringer. Ikke nøl med å bruke oss, vi har erfaring fra de aller fleste tilfeller tidligere, noe som gir oss et godt grunnlag for både å gi deg faglig støtte, samt erfaring fra andre bedrifter.

Alle bedriftsledere trenger gode sparringspartnere!